© 2020 dy-vo.com

Договір оферти

Загальні положення

Турпакет (тур) – це комплекс туристичних послуг, який включає: проживання,
переїзд до місця проживання і зворотньо, обране харчування, страхування.
Туроператор – це «виробник» Турпакету, який реалізує його через турагентства.
Туроператор несе відповідальність за якісне надання послуг і виступає основним
відповідачем у разі виникнення проблем.
Турагенство (турфірма) – це реалізатор Турпакету. Займається інформуванням,
консультуванням та реалізацією Турпакетів кінцевому споживачеві. Турагент не
"виробляє" Тур і не несе відповідальності за якість надаваних в ході Туру послуг,
але відповідає за повноту і своєчасність надання інформації про Турпакет, а також
видачу документів
Система online бронювання – це комплекс даних, розташований на сайті https://dy-vo.com/, який дозволяє Клієнтам системи здійснювати операції пошуку,
бронювання та оплати Турпакету.
Клієнт – повнолітня особа, яка здійснила бронювання Турпакету у Системі online
бронювання https://dy-vo.com/.
Бронювання Турпакетів на сайті https://dy-vo.com/ здійснюється на підставі цього
договору оферти між користувачем системи online бронювання (далі «Клієнт») і
компанією «Dy-vo» (далі «Система бронювання»).
Фактичне бронювання замовлених послуг та їх оплата здійснюється тільки після
прийняття Клієнтом умов цього договору оферти.
Зобов'язання сторін:
Система бронювання несе відповідальність:
За коректне і своєчасне бронювання в Туроператора замовленого Клієнтом туру.
За своєчасну оплату Туроператору коштів, які були отримані від Клієнта.
За своєчасне інформування Клієнта про будь-які можливі зміни у замовленому
турі.
За своєчасну виписку всіх документів і передачі їх Клієнту в електронному вигляді.
Система бронювання НЕ несе відповідальності:
У випадку неможливості Клієнта скористатися Турпакетом у зв'язку зі змінами в
його планах з причин, які знаходяться поза сферою впливу Системи бронювання.
У випадку виникнення форс-мажорних обставин, таких як: затримка і перенесення
рейсів, технічні поломки та механічні пошкодження літаків, закриття аеропортів,
викликані екстремальними погодними умовами, страйками, війнами і т. д., а також
іншими незалежними від Системи бронювання причинами.
За неможливість скористатися Турпакетом, якщо паспорт Клієнта виявився
недійсним або неправильно оформленим. Якщо Клієнт не встиг його отримати до
моменту від'їзду, або не встиг отримати необхідну візу для подорожі в обрану
країну.
За будь-які медичні витрати, що виникли в результаті хвороби або нещасних
випадків, покриття яких не забезпечується страховим полісом.
За зміну, перенесення або затримку часу вильоту авіарейсів в межах однієї доби.
За оптимізацію польотної програми туроператорами.
Клієнт несе відповідальність:
За правильність написання паспортних даних туристів Латинськими літерами в
повній відповідності з їх закордонними паспортами.
За наявність всіх документів, необхідних для подорожі за кордон України
(Закордонний паспорт, страховка, віза і інші дозволи), відсутність яких може
перешкодити Клієнту скористатися замовленим Турпакетом.
Клієнт самостійно несе всі витрати, в зв'язку з депортацією його з зарубіжної
держави, зокрема через відсутність у нього необхідних для перебування на
території цієї держави документів, або наявність інших причин депортації.
Бронювання Турпакету і оплата коштів
Бронювання туру в Туроператора проводиться тільки після отримання
передоплати від Клієнта і введення паспортних даних туристів.
Розмір передоплати становить 15% від вартості туру, але не менше ніж 3000 грн.
Передоплата здійснюється банківською картою на захищеній сторінці еквайрингу,
комісія відсутня. Кошти блокуються і списуються тільки після підтвердження туру.
Туроператор здійснює підтвердження туру від 30 хвилин до 5 діб. Якщо
Туроператор не підтвердив Тур – то передоплата розблоковується і повертається
Клієнту протягом 72-х годин.
Після підтвердження туру Клієнт повинен сплатити решту суми протягом 2-х
робочих днів, але не пізніше ніж за добу до початку туру.
Відміна бронювання Турпакету і повернення коштів
Якщо Клієнт не здійснив повну оплату за Турпакет, або у випадку відмови від
виконання даного Договору Турист сплачує Туроператору через Турагента штраф
в наступних розмірах:
- за відмову від поїздки в терміни 30-21 день до початку подорожі – 30%
загальної вартості туристичних послуг;
- за відмову від поїздки в терміни 20-15 днів до початку подорожі – 60%
загальної вартості туристичних послуг;
- за відмову від поїздки в терміни 14-8 днів до початку подорожі – 90 %
загальної вартості туристичних послуг;
- за відмову від поїздки в терміни 7-1 день до початку подорожі – 100 %
загальної вартості туристичних послуг;
- при відмові від поїздки, що припадає на високий сезон – 100% вартості
туристичних послуг;
- при відмові від замовлення, по «ранньому бронюванні – 100% вартості
туристичних послуг;
Наведений розмір витрат може бути змінено. Розмір виплат, що зобов'язаний
сплатити Турист, залежить від домовленостей Туроператора з партнером по
організації туру. Якщо партнером Туроператора встановлений інший розмір
витрат, ніж передбачений умовами даного договору, Турист зобов'язаний сплатити
вказані витрати, визначені партнером, з урахуванням інших положень даного
договору. Для з'ясування розміру можливих витрат Турист має право здійснювати
запити до Турагента.

Компанія "Dy-Vo" в особі ФОП Мікула В.М.
Юридична адреса: вул. Кругла 11, м. Львів, 79068
Фактична адреса: вул. Личаківська 14/8, м. Львів, 79008
Тел: (093) 8988717
Рахунок: № UA263253210000026003053718330
Банк: Приватбанк
МФО: 325321
Код ЄДРПОУ: 2838421653
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців AA#559679