Тут ми зберігаємо Ваші спогади

«Фотографія — це мистецтво застиглого часу … можливість зберігати емоції та почуття всередині кадру»
— Мешак Отіено